ВАШАТА
РЕКЛАМА

0889 22 81 42


Природа

обратно към за Априлци

Априлци

   В района на Троян и Априлци се намират природните резервати - Козя стена, Стенето, Северен Джендем.
Те са част от Национален парк - Централен Балкан - известен със своята уникална растителност и животински свят. Априлци
   Паркът е удостоен с престижния сертификат Pan Park.
   Дива, на места трудно достъпна природа, невероятно красиви пейзажи. Тук се срещат редки и застрашени растителни видове - старопланински еделвайс, алпийска роза, вековни букови, елови и смърчови гори, редки диви животни и птици - кафява мечка, скален орел, дива коза, вълк, благороден елен, врабчова кукумявка ....

   В резервата Северен Джендем се намират около 30 водопада с височина над 20 м.

Резерват Северен Джендем

Северен Джендем

   Резерватът Северен Джендем заема северните склонове на Средна Стара планина от вр. Русалка до вр. Ботев. Намира се в района на община Априлци, разположен е в Национален парк Централен Балкан и заема площ около 1600 хектара. Той е резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка. Северен Джендем
   Теренът на резервата е много стръмен, скалист, недостъпен, прорязан от многобройни планински потоци. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.
В западната част се намира известното Видимско пръскало.

Флора

   Резерватът е запазил почти непокътната девствената си природа. Флората му е изключително богата на ендемични видове - от тях 13 български и 7 балкански ендемита. Северен Джендем
   Гори покриват повече от 2/3 от територията на Северен Джендем. Характерен за тези гори е големият наклон на склона, по който растат. Най-разпространени са чистите гори от бук, в по-ниските части на резервата и чистите гори от ела в по-високите. В Среднопланинския пояс се наблюдават и обширни смесени гори.
   От особено значение са запазените находища на видовете сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка. Тук се намира и единственото находище на урумово плюскавиче.

Фауна

   Животинският свят е сравнително богат. Северен ДжендемУстановени са повече от 20 вида бозайници - дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен, сърна и други. Непристъпните скали са убежище за голямо количество птици. Срещат се скален орел, сокол скитник и др.

   Между резерват Северен Джендем и резерват Джендема съществува естествена връзка. Поради близкото си взаимно разположение между тях протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-голямата популация на дива коза в Стара планина.

 

Всички права запазени. 2008 Дизайн РеМарк