ВАШАТА
РЕКЛАМА

0889 22 81 42


Забележителности

обратно към какво да посетим

Априлци
    В района на Троян и Априлци се намират природните резервати - Козя стена, Стенето, Северен Джендем.
Те са част от Национален парк - Централен Балкан - известен със своята уникална растителност и животински свят. Априлци
   Дива, на места трудно достъпна природа, невероятно красиви пейзажи. Тук се срещат редки и застрашени растителни видове - старопланински еделвайс, алпийска роза, вековни букови, елови и смърчови гори, редки диви животни и птици - кафява мечка, скален орел, дива коза, вълк, благороден елен, врабчова кукумявка ....

   В резервата Северен Джендем се намират около 30 водопада с височина над 20 м.

Резерват Северен Джендем

Северен Джендем

   Резерватът Северен Джендем заема северните склонове на Средна Стара планина от вр. Русалка до вр. Ботев. Намира се в района на община Априлци, разположен е в Национален парк Централен Балкан и заема площ около 1600 хектара. Той е резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка. Северен Джендем
   Теренът на резервата е много стръмен, скалист, недостъпен, прорязан от многобройни планински потоци. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.
В западната част се намира известното Видимско пръскало.

Флора

   Резерватът е запазил почти непокътната девствената си природа. Флората му е изключително богата на ендемични видове - от тях 13 български и 7 балкански ендемита. Северен Джендем
   Гори покриват повече от 2/3 от територията на Северен Джендем. Характерен за тези гори е големият наклон на склона, по който растат. Най-разпространени са чистите гори от бук, в по-ниските части на резервата и чистите гори от ела в по-високите. В Среднопланинския пояс се наблюдават и обширни смесени гори.
   От особено значение са запазените находища на видовете сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка. Тук се намира и единственото находище на урумово плюскавиче.

Фауна

   Животинският свят е сравнително богат. Северен ДжендемУстановени са повече от 20 вида бозайници - дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен, сърна и други. Непристъпните скали са убежище за голямо количество птици. Срещат се скален орел, сокол скитник и др.

   Между резерват Северен Джендем и резерват Джендема съществува естествена връзка. Поради близкото си взаимно разположение между тях протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-голямата популация на дива коза в Стара планина.

Ски пистите под връх Ботев до хижа Плевен

ски писти ски писти

Архитектурен комплекс "Скандало"

   Китното балканско селце Скандало е разположено на 3 км от Априлци.
   Запазеният дух на Възраждането и реставрираните старинни къщи го правят привлекателна част от туристическата дестинация Балкания.

Скандало

Манастир "Света Троица" в квартал "Ново село"

манастир
манастир

Априлци

музей - Априлци
паметникПаметникът на Иван Марангозов - летописец на Новоселското въстание
Исторически музей - Априлци
/създаден през 1976г./

музей - Априлци

интересни места в близост до община Априлци:

Гумощник

Гумощник
   В село Гумощник се намира гробът на българите, загинали на кораба Титаник.
Гумощник    Селото е известно още със своя храм “Св. Николай Летни”, построен през 1838г. Особена ценност в него е монументалният дърворезбован иконостас, подобен на този в Троянския манастир.    В Гумощник е възстановено килийното училище, включително и стаята за учителите.

Гумощник Гумощник Гумощник

Старо Стефаново

Старо Стефаново

   Архитектурен резерват Старо Стефаново се намира на 3 км. от пътя Априлци - Ловеч / близо до Ново Стефаново /.
   Състои се от възстановени стари къщи от 19 век със запазен автентичен външен вид. Това правило е задължително за всички нови собственици.

   Тук е сниман филмът “Хайка за вълци”.

Старо Стефаново Старо Стефаново Старо Стефаново

Батошево

Батошево

   Батошево се намира по пътя Априлци - Севлиево / на 14 км. от Севлиево/.
   Батошевският манастир “Успение Богородично” се намира на няколко км. от селото. Той е построен през 13 век. По време на османското робство е разрушен. Възстановен е през 1836г. Най-голямата му ценност е иконостасът - творение на Тревненската дърворезбарска школа.
   В самото село се намира женският метох “Въведение Богородично”, построен през 17 век.

Батошево Батошево Батошево

Манастирски тур

манастирски тур

Всички права запазени. 2008 Дизайн РеМарк